Kalendarz zajęć (Gocław)

Wyczyść filtry »
« Kwiecień »
« 16 do 22-04-2018 »
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
06:30      
25 min

30' TABATA

Piotrek P.

     
07:15  
55 min

CROSS TRAINING

Piotrek P.

55 min

CROSS TRAINING

Piotrek P.

ZASTĘPSTWO

55 min

CROSS TRAINING

Piotrek P.

55 min

CROSS TRAINING

Jarek Z.

   
07:30    
55 min

POWER JOGA

Karolina J.

55 min

POWER JOGA

Adrian Mt.

55 min

POWER JOGA

Karolina J.

   
08:00
25 min

30' BRZUCH

Wiktoria G.

     
55 min

POWER BAR

Marta Ch.

55 min

JOGA KRĘGOSŁUPA

Mirella G.

 
08:15  
55 min

TBC

Ewa U.

 
55 min

PŁASKI BRZUCH

Ewa U.

   
55 min

ROWERY S

Janek C.

08:30
25 min

30' TABATA

Wiktoria G.

55 min

CROSS TRAINING

Piotrek P.

   
25 min

30' TABATA

Natalia Kp.

 
55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Michalina B.

   
55 min

CROSS TRAINING

Jarek Z.

 
09:00
55 min

POWER BAR

Wiktoria G.

     
55 min

BRZUCH+STRETCH

Marta Ch.

55 min

POWER JOGA

Mirella G.

 
09:15  
55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Ewa U.

55 min

STRETCHING

Natalia Kp.

55 min

PILATES

Ewa U.

55 min

STRETCHING

Natalia Kp.

55 min

CROSS TRAINING WEIGHTLIFTING

Robert C.

55 min

ROWERY S

Janek C.

       
55 min

ROWERY T

Artur B.

ZASTĘPSTWO

 
09:30
55 min

JOGA KRĘGOSŁUPA

Mirella G.

   
55 min

JOGA KRĘGOSŁUPA

Mirella G.

 
55 min

PŁASKI BRZUCH

Marta Ch.

55 min

TBC

Michalina B.

10:00          
55 min

TABATA TRAINING

Michalina B.

55 min

SHAPE

Marta Ch.

10:15  
55 min

DLA MAM

Ewa U.

55 min

FIT BALL

Natalia Kp.

55 min

DLA MAM

Ewa U.

55 min

FIT BALL

Natalia Kp.

55 min

CROSS TRAINING

ZASTĘPSTWO

ZASTĘPSTWO

55 min

CROSS TRAINING INTRO

Andrzej K.

       
55 min

ROWERY T

Artur B.

ZASTĘPSTWO

55 min

ROWERY S

Janek C.

10:30          
55 min

TBC

Marta Ch.

55 min

POŚLADKI+BRZUCH

Michalina B.

11:00          
55 min

POŚLADKI+BRZUCH

Michalina B.

55 min

POWER BAR

Marta Ch.

11:15          
55 min

CROSS TRAINING

ZASTĘPSTWO

ZASTĘPSTWO

55 min

CROSS TRAINING

Andrzej K.

11:30          
55 min

POWER BAR

Wiktoria G.

25 min

30' STRETCH

Michalina B.

12:00  
25 min

30' TABATA

Wiktoria G.

25 min

30' TABATA

Wiktoria G.

25 min

30' TABATA

Wiktoria G.

55 min

CROSS TRAINING

Wiktoria G.

55 min

TBC

Michalina B.

55 min

PILATES

Michalina B.

         
55 min

ZUMBA

Marzena S.

12:15            
55 min

KETTLEBELL

Paweł Tr.

12:30  
25 min

30' KRĘGOSŁUP

Wiktoria G.

25 min

30' BRZUCH

Wiktoria G.

25 min

30' BRZUCH

Wiktoria G.

 
55 min

STRETCHING

Wiktoria G.

 
13:00        
25 min

30' STRETCH

Wiktoria G.

55 min

PILATES

Michalina B.

 
13:30  
55 min

CROSS TRAINING

Wiktoria G.

     
55 min

BOKS

Maciej K.

 
14:00    
55 min

DLA MAM

Ewa U.

   
55 min

ROWERY T

Magda Dk.

 
15:00          
55 min

ROWERY T

Magda Dk.

 
15:30
25 min

30' TABATA

Wiktoria G.

55 min

TBC

Ewa R.

ZASTĘPSTWO

 
55 min

ABT

Klaudia Sg.

     
16:00
55 min

POWER BAR

Wiktoria G.

25 min

30' STRETCH

Karolina J.

         
16:30
55 min

PILATES

Agnieszka A.

55 min

POWER JOGA

Karolina J.

25 min

30' BRZUCH

Wiktoria G.

25 min

30' INTERWAŁ

Klaudia Sg.

   
55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Magda Nc.

   
55 min

POWER JOGA

Agnieszka A.

25 min

30' KRĘGOSŁUP

Karolina J.

 
16:45
55 min

KETTLEBELL

Paweł Tr.

55 min

KETTLEBELL

Paweł Tr.

   
55 min

CROSS TRAINING

Piotrek P.

   
17:00
55 min

ABT

Marta Ch.

55 min

POŚLADKI+BRZUCH

Ania Kn.

25 min

30' POŚLADKI

Wiktoria G.

25 min

30' BRZUCH

Marta Ch.

55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Ewa U.

55 min

POŚLADKI+BRZUCH

Ania Kn.

55 min

TBC+STEP

Klaudia Sg.

     
55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Karolina J.

     
17:15
55 min

ROWERY S

Jarek W.

 
55 min

CROSS TRAINING INTRO

Piotrek P.

       
 
55 min

ROWERY S

Jarek W.

17:30
55 min

TABATA TRAINING

Ewa U.

55 min

TABATA TRAINING

Ewa U.

55 min

PILATES

Agnieszka A.

25 min

30' POŚLADKI

Marta Ch.

   
55 min

STRETCHING

Magda Nc.

   
55 min

TABATA TRAINING

Wiktoria G.

   
17:45
55 min

CROSS TRAINING

Piotrek P.

55 min

CROSS TRAINING

Łukasz Jb.

 
55 min

CROSS TRAINING

ZASTĘPSTWO

ZASTĘPSTWO

55 min

CROSS TRAINING

Piotrek P.

   
 
55 min

ROWERY S

Krzysztof D.

   
18:00
55 min

SHAPE

Marta Ch.

55 min

TBC

Ania Kn.

 
55 min

SHAPE

Marta Ch.

55 min

TBC

Ewa U.

55 min

MOBILITY

Ania Kn.

55 min

POŚLADKI+BRZUCH

Klaudia Sg.

   
55 min

STRETCHING

Karolina J.

55 min

ZUMBA

Oliwier Z.

ZASTĘPSTWO

 
55 min

ROWERY S

Artur B.

18:15
55 min

ROWERY S

Jarek W.

 
55 min

CROSS TRAINING

Piotrek P.

       
 
55 min

ROWERY S

Jarek W.

18:30
55 min

TBC

Ewa U.

55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Ewa U.

55 min

SALSATION

Dominika K.

     
55 min

SALSATION

Dominika K.

   
55 min

TBC

Wiktoria G.

 
18:45
55 min

CROSS TRAINING

Piotrek P.

55 min

ROWERY S

Krzysztof D.

 
55 min

CROSS TRAINING

ZASTĘPSTWO

ZASTĘPSTWO

55 min

CROSS TRAINING

Piotrek P.

   
   
55 min

ROWERY S

Krzysztof D.

55 min

ROWERY S

Artur B.

19:00
55 min

TBC+STEP

Michalina B.

55 min

FAT BURNING

Michalina B.

 
55 min

POWER BAR

Wiktoria G.

25 min

30' BRZUCH

Ania Kn.

55 min

PILATES

Agnieszka A.

55 min

ROWERY S

Artur B.

   
55 min

POWER JOGA

Karolina J.

   
55 min

SHAPE

Klaudia Sg.

19:15
55 min

ROWERY T

Adam P.

 
55 min

ROWERY S

Janek C.

       
19:30
55 min

PŁASKI BRZUCH

Ewa U.

55 min

ZUMBA

Ania D.

25 min

30' INTERWAŁ

Wiktoria G.

 
55 min

SHAPE

Ania Kn.

 
55 min

ZUMBA

Dominika K.

   
55 min

SHAPE

Marta Ch.

   
19:45
55 min

CROSS TRAINING

Piotrek P.

55 min

CROSS TRAINING WEIGHTLIFTING

Robert C.

 
55 min

CROSS TRAINING INTRO

ZASTĘPSTWO

ZASTĘPSTWO

55 min

CROSS TRAINING INTRO

Piotrek P.

   
 
55 min

ROWERY T

Magda Dk.

 
55 min

ROWERY INTRO

Artur B.

20:00
55 min

PILATES

Michalina B.

25 min

30' TABATA

Michalina B.

55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Asia T.

55 min

PŁASKI BRZUCH

Wiktoria G.

55 min

POWER JOGA

Karolina J.

55 min

POWER JOGA

Agnieszka A.

25 min

30' TABATA

Klaudia Sg.

     
55 min

STRETCHING

Karolina J.

     
20:15
55 min

ROWERY T

Adam P.

 
55 min

ROWERY S

Janek C.

       
20:30
55 min

JOGA KRĘGOSŁUPA

Mirella G.

55 min

POWER JOGA

Asia T.

55 min

POWER BAR

Marta Ch.

     
25 min

30' BRZUCH

Klaudia Sg.

 
55 min

TBC+STEP

Michalina B.

   
20:45
55 min

MOBILITY

Piotrek P.

55 min

ROWERY T

Magda Dk.

   
55 min

BOKS

Maciej K.

   
21:00
55 min

ZUMBA

Katarzyna Gn.

 
55 min

JOGA

Mirella G.

25 min

30' POŚLADKI

Wiktoria G.

55 min

ZUMBA

Łukasz G.

   
   
55 min

ZUMBA

Dominika K.

 
21:15
55 min

ROWERY T

Magda Dk.

 
55 min

BOKS

Maciej K.

       
21:30
55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Michalina B.

55 min

PŁASKI BRZUCH

Michalina B.

 
25 min

30' STRETCH

Wiktoria G.

     
22:00
25 min

30' STRONG.

Katarzyna Gn.

           
← →